ÚVODNÍK

Úvodní slovo pana ředitele

Milí žáci a učitelé,
Též jako loňský rok jsem byl přesvědčen členy školního časopisu o vítací slova podpory a představení nového školního roku. Loňský rok pro nás byl všechny unikátní, ať již z pohledu studenta či pedagoga. Letošní rok nám díky tomu přináší spoustu nových příležitostí, změn, ale i, snad, návratu do starých kolejí.

Ačkoliv jsem v loňském úvodníku mluvil o náročnosti situace, s jakou se zatím nikdo z nás nesetkal, školní rok 2020/2021 přinesl ještě více neočekávanou situaci, než jakou si mohl kdokoliv z nás představit. Proto bych Vám chtěl hned v úvodu všem poděkovat za Vaši trpělivost, snahu, ochotu a vytrvalost. Pro nikoho z nás to nebylo jednoduché. Jsme v tom ale spolu a zvládli jsme to.

Ti z Vás, co zde byly poprvé od loňských přijímacích zkoušek si mohli všimnout současné probíhající rekonstrukce budovy N školy a ti z Vás, kteří mají praxe, budou moci spatřit i rekonstrukci areálu a parkoviště OP-4 Bohdalec. Chápu, že situace není úplně standartní, a tudíž Vás žádám o jistou trpělivost v příštích několika dnech, než bude dokončen úklid budovy. Na druhou stranu ti z Vás, kteří na škole již operují delší čas se mají teprve na co těšit, až uvidí čerstvě natřená jednotlivá patra budovy, budoucí nový nábytek jídelny a zbrusu nové počítače v učebnách N305, N307, S215 a S310. Společně s nimi též přibyla například i další klimatizace a další vymoženosti. Ale abych vše neprozradil, nechám pro Vás alespoň pár novot jako překvapení.

Nové vybavení ale není všechno, a zde chci apelovat hlavně na Vás, žáky. V loňském školním roce probíhala výuka nestandartně, a proto neusněte na vavřínech. Bohužel pro spoustu z nás končí šance účasti na hodinách rovnou z pohodlí domova či přímo postele. Musíme si připomenout jistou kázeň, kterou sebou obnáší školní a následně i pracovní prostředí. Na první pohled se to může zdát jako nepříjemnost, ale určitá sebekázeň sebou přináší i spoustu kladů, které možná není na první pohled snadné pochopit. Nařiďte si budíky a oprašte školní tašky, budou se hodit. Ačkoliv měla distanční výuka své plusy, bohužel přinesla i jisté mínusy a možná, i některé z Vás přesvědčila, proč je důležitá kontaktní výuka s učitelem, které Vám nejen dovolí se soustředit přeci jen o trošku víc než z rozptylující domácnosti, ale i dokáže nadchnout zápal žáka pro další rozvoj.

Dále bych chtěl apelovat na pedagogický sbor a možná, i na rodiče žáků. Přeci jen po letošním roce jsme všichni možná v jiném rozpoložení, než na jaké jsme byly zvyklý. Svět vypadl ze svých zajetých kolejí. Buďte tímto smířlivější na žáky a své děti, situace je zasáhla stejně jako Vás a není to pro ně jednoduché.

Závěrem Vám všem přeji krásný nový školní rok plný nadšení pro výuku a obnovení běžného života, tak jak jej známe. Pokud budeme dále tahat za jeden provaz víc než kdy dřív, vše se dá osvojit a dokázat. Děkuji.

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

neznámý autor