Kariérní den pro autoobory

Studenti by si měli říct, co změnit ve
školství

Před nedávnem proběhl na školním odloučeném pracovišti v Libuši druhý kariérní den naší školy, který byl určen žákům automobilních oborů. Taková akce by se zajisté neobešla bez záštity politických osobností, které výuka studentů a prostředí,ve kterém se vzdělávají, zajímá. Jednou z přizvaných osobností byla místostarostka Prahy 15 a členka ANO 2011, Jitka Kolářová. Měli jsme příležitost položit
místostarostce několik otázek.

Proč jste dnes na Kariérním dni zde s námi?

Z toho důvodu, že tato škola je na území městské části Prahy 15 a my s ní úzce
spolupracujeme. V podstatě se dá říct, že mnoho žáků našich základních škol právě
na vaši školu míří.

 

Dočetl jsem se, že jste členkou Školské rady. Mohla byste naším čtenářům
objasnit, co taková rada dělá?

Vaše školská rada, které jsem členkou, informuje jak zástupce studentů, tak
zástupce rodičů o tom, co se vlastně na škole děje, a radí se o dalším průběhu
vzdělávání. Mimochodem, vaše rada je vždycky vzorně připravená, takže se
dozvídáme mnoho nových věcí o tom, co se událo a co se plánuje.

 

Jak dlouho se školstvím zabýváte? Dočetl jsem se o Vás, že jste původní
profesí učitelkou. Říkám to správně?

Říkáte to dobře. Také hlavně vychovatelkou. V podstatě bych mohla říct, že celý život se pohybuji ve školství a nepřerušila jsem tuto činnost od mateřské školy.

 

Měla jste před nástupem na vaší současnou pozici nějaké předchozí politické
zkušenosti?

Ne. Je to moje první politická pozice, i když už jsem ve druhém volebním období.

 

Co by se dalo ve školství změnit? Systém vzdělávání se příliš nemění, což
vzhledem k pověsti o kvalitě vzdělávání nemůže mít dlouhodobě pozitivní
výsledky.

O tom, co by se ve školství dalo změnit, bych si já ráda vyslechla něco od vás. Vy,
studenti, byste si měli říct, co od školy očekáváte, co by vás zajímalo, co vás připraví
pro život. Tím nechci říct, že bych sama nevěděla, ale moje názory jsou ovlivněné
tím dlouhým pobytem ve školství.

 

Schází něco současným studentům? Například motivace, ochota učit se nebo
něco podobného?

Nejsem si úplně jistá, jestli současným studentům schází motivace. Motivace je
velice individuální záležitost, a jestli jim něco schází, tak možná touha něco dokázat,
ale to je zase individuální. Ale jinak si myslím, že současní studenti jsou úplně stejní
jako předchozí.

 

Jak vidíte sport na školách? Z mého pohledu zájem o fyzické aktivity mezi
studenty klesá.

Jedná se o to, o jakém stupni školství se budeme bavit. Nemyslím si, že by byl sport
na školách na ústupu. Mimochodem, já sama mám doma studenta ve vašem věku, a
ten je pětkrát týdně na tréninku. Netvrdím ale, že je to standard. Pokud se budeme
bavit o základním školství, tam určitě nějaké rezervy jsou. Minimálně v tom, jakým
způsobem je tělesná výchova pojatá. Asi nemůžeme očekávat, že na prvním stupni
jsou profi trenéři, jsou tam paní učitelky a každá z nich může vnímat tělesnou
výchovu jinak.

 

Jaký máte názor na státní versus soukromé školy? Kde vidíte výhody a
nevýhody?

Výhodou státních škol je, že jsou dostupnější pro studenty. Hlavně ve smyslu
finančním. Tím ale nechci shazovat soukromé školy, protože na některých
soukromých školách je úroveň velmi dobrá a velmi vysoká. Ani jednu variantu bych
nezatracovala.

 

Udělala byste něco jinak? Ať už v přístupu ke školství, politické činnosti nebo
dalších aktivitách?

(Smích) Víte, že ne?

 

Jak se Vám líbil průběh kariérního dne?
Určitě je to inspirativní, něco takového bychom rádi zorganizovali i pro naše základní
školy.

Měla byste pár slov na závěr pro naše studentské čtenáře?
Chtěla bych popřát všem studentům, aby je bavilo to, co budou v životě dělat, a štěstí
při volbě povolání. Aby měli neustále chuť na sobě pracovat, zlepšovat se a posouvat
dopředu. A hlavně, aby všechno, co se ve škole naučí, jim k něčemu bylo a aby to ve
svém profesním životě uplatnili.

Děkujeme za rozhovor.