KARIÉRNÍ DEN

O tom, co chybí současným studentům

Zajímáte se, co dělat po škole? Máte v plánu pokračovat na vysoké škole nebo nemáte rozhodnuto o své budoucí práci? Pak je tento článek právě pro vás. Na Kariérním dni, který nedávno proběhl u nás ve škole, jsme se mohli setkat s paní PhDr. Jitkou Jirsákovou, Ph.D. z Institutu vzdělávání a poradenství z České zemědělské Univerzity v Praze.

Dobrý den. Můžete se prosím našim čtenářům představit a povědět nám, odkud přicházíte?

Dobrý den. Jmenuji se Jitka Jirsáková a zastupuji zde Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, kde pracuji jako odborná asistentka a kariérová poradkyně v Kariérním centru ČZU.

Mohla byste nám trošku více přiblížit, které studijní programy Institut nabízí?

Institut nabízí tři studijní programy – Poradenství v odborném vzdělávání, Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování. Znamená to, že se můžete stát buď poradcem ve vzdělávání v rámci HR oddělení v různých typech firem a institucí, kariérovým poradcem, nebo učitelem teoretických předmětů či mistrem odborného výcviku na středních odborných školách a učilištích. 

Komu byste doporučila tento Institut? 

Komukoliv, kdo má zájem pracovat s lidmi, ať už je to člověk, který zvažuje kariéru v pedagogice, mistr odborného výcviku, učitel odborných předmětů nebo osoba zabývající se kariérovým poradenstvím a vzděláváním.

A co podle Vás chybí současným studentům?

Podle mého ochota učit se, dělat něco navíc. Někteří studenti jdou studovat pouze proto, aby si prodloužili mládí, aniž by měli zájem v tom oboru setrvat a pracovat. Priorita studia před zaměstnáním je také velmi vzácná.

Souhlasím s vámi. Doslechl jsem se také v souvislosti s vámi o „career learning“. Co to vlastně znamená?

„Career learning“ je v překladu kariérové vzdělávání. Zabývá se tím, jak do výuky zahrnovat  aktivity pro žáky, aby byli schopni si sami řídit svoji kariéru, znali své schopnosti a dovednosti a dokázali reagovat na potřeby trhu práce. Týká se to také dovednosti zařadit do výuky průřezové téma Člověk a svět práce.

Bude se program týkat i naší školy?

Ano, tento a příští školní rok k vám budu chodit do vybraných ročníků a hodin a budu ověřovat námi navržený program kariérového vzdělávání a rozvíjet u žáků dovednosti pro řízení vlastní kariéry v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR, program ÉTA. Název projektu je „Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání“. Výstupem by měla být publikace, která bude obsahovat jednotlivé aktivity, které s žáky z Vaší školy reálně ve výuce vyzkoušíme.

Takže se studenti mají na co těšit. Děkuji za Váš čas a na shledanou.

Též děkuji, na shledanou.