AKCE ŠKOLY

Návštěva Science Museum v Londýně 

| 5. 4. 2019

Koncem našeho výletu do Londýna, jsme se stavili v muzeu. Naše skupina zhruba 10 lidí se vydala směrem do vědeckého muzea. Ostatní šli do jiných. Při vstupu do muzea jsme se rozdělili do menších skupin nebo dvojic.

V tu ránu jsme uviděli plnou halu parních stojů s jedním velkým a funkčním uprostřed. Byly tam parní stroje všeho typu. Dále jsme se vydali do místnosti patřící kosmonautice a vesmíru. Velký modul tam bil přímo do očí. Ovšem byl tam zavěšený i model rakety. Ten visel ze stropu společně se satelitem. V další místnosti se nacházely stroje již z 20. století. Staré spalovací motory, vzducholoď, auta, modely lodí, atd… Po průchodu do další části muzea jsme narazili na interaktivní část, která byla ovšem plná dětí. Náhle jsme zjistili, že muzeum má více poschodí. Vydali jsme se po schodech o patro výše. Zde se nacházeli různé interaktivní hry, počítače a výstavy. Vše jsme si mohli osahat a vyzkoušet. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházelo totéž, ale s jinými hrami, a ve třetím průchod do další části. Narazili jsme na výstavu starých počítačů jako třeba ENIAC, UNIVAC, SAPO a Colossus. Velice krásná sbírka. Další místnost obsahovala jídelnu a zkušební trenažéry kosmonautů. Při procházení jídelnou jsme si mohli všimnout velkého zvukovodu trubkového typu a pár starých herních automatů. Následně jsme sjeli výtahem dolů do přízemí, kde už čekaly naše paní učitelky, se kterými jsme se vydali zpět za ostatními.