Kariérní den pro autoobory

„Je to prestiž,‟

říká o službě v Hradní stráži kapitánka, která tam začínala svou kariéru

Na kariérním dni v únoru 2020 jsme již podruhé měli příležitost přivítat zástupce Armády ČR.
Náš první rozhovor, který jsme při předchozím setkání na podzim 2019 s armádní
personalistkou uskutečnili a publikovali, se stal velkým čtenářským hitem. Není divu. Armáda
ČR má prestiž. Věříme, že i následující rozhovor se zástupci Armády ČR a Hradní stráže si
rádi přečtete.

Dobrý den, můžete se prosím představit našim čtenářům a říct, kdo jste a co děláte?

Jsem Major Jiří Havel z Hradní stráže. Pracuji u Hradní stráže dvanáct let a v současnosti jsem tiskovým mluvčím Hradní stráže.

Kdyby se student naší školy chtěl ucházet o místo u Hradní stráže, uspěl by?

(mjr. Havel) Zásadní parametr, který zájemce vyselektuje, je předepsaná výška pro strážní jednotky, která činí 178 až 188 cm. Samozřejmě přijímáme i vojáky menší nebo vyšší, ale ne ke strážní jednotce, ale třeba k psovodům, řidičům nebo motorkářům.

Takže absolventi středních a vysokých škol u vás uplatnění najdou?

(mjr. Havel) Určitě, právě proto jsme dnes tady, protože v současnosti, máme poměrně velký podstav a letos je plánováno přijmout sedmdesát vojáků. Student, který bude mít zájem k nám po maturitě nebo vyučení přijít, bude mu 18 let a bude mít čistý trestní rejstřík, se k nám může hlásit.

Jak těžké je výběrové řízení na některou z pozic v Armádě ČR?

(mjr. Havel) Tak to je spíše dotaz tady na paní kapitánku Závodskou.

(kpt. Závodská) Já bych jen doplnila, jak řekl major Havel, že pokud by měl někdo zájem, i když vím, že teď máte závěrečné zkoušky, tak teď máme kampaň. Můžete nastoupit od 1.8. do Vyškova na dva měsíce a od 1.10. na měsíc a půl k hradní stráži, která má svůj speciální přípravný kurz na strážné a dozorčí. Na konci června máte maturity, takže my bychom rozjeli náš nábor, pošleme vás na zdravotní prohlídku, pokud projdete, pošleme vás dál na oddělení pro výběr personálu, splníte-li tělesné předpoklady, vezme si vás na starost rekrutační pracovník, který vám nabídne místo řidiče u hradní stráže, psovoda, motorkáře nebo přímo strážného. 

K jakému tréninku se mohou vybraní jedinci přihlásit? Máte nějaká odvětví v armádě, kde by každý mohl najít uplatnění?

(kpt. Závodská) V armádě je sportovní klub Dukla, ale tam si vybírají, protože chtějí sportovce na vysoké úrovni. Paní Špotáková, pán Železný, prostě všichni sportovci, které vidíte na olympiádě nebo na nějakých celosvětových sportovních událostech, jsou z devadesáti procent příslušníci sportovního klubu Dukla. Jsou v armádě a mají dost vysoké hodnosti.

Budou mít možnost  dostat se k nejmodernější výbavě armády ČR? Popřípadě k jaké výbavě se mohou dostat?

(kpt. Závodská) To záleží, k jakému půjdou útvaru. Hradní stráž má úžasné zbraně, ale i naše armáda už se průběžně přezbrojuje. Tady na kariérním dni vystavujeme samopal EVO, útočnou pušku BREN, tu má převážně armáda, u stráže mají šavle a audienční pušky vzor 52.

(mjr. Havel) Máme také pistole FANTOM, reaktivní protitankový granát RPG-7 na ničení těžkých obrněných cílů, ale pro kluky ve věku kolem 18 a 20 let je samozřejmě nejzajímavější odstřelovací puška. 

(kpt. Závodská) Jinak armáda má techniku, kterou mohou jako řidiči řídit. Od osobních vozidel, po vozidla Land Rover, Dingo, Kajman (obrněná auta), tanky. Klasická vojenská technika, kterou vidíte v televizi.

Kolik studentů chcete k službě v Armádě ČR získat, existují nějaká minima nebo maxima, která lze vyjádřit v číslech?

(kpt. Závodská) Co nejvíc! (smích) Teď potřebujeme, jak říkal pan major, aspoň 70 lidí ke hradní stráži a pak máme další útvary v Rakovníku, Jínec, Žatec.

Kolik procent žen se hlásí k Armádě ČR?

(kpt. Závodská) Procentuálně to nevím, ale v poslední době, co tam jsem, hlásí se tam tak 50 na 50. Armáda jako taková má ještě aktivní zálohy, někdo se může přihlásit jen na dobrovolné cvičení s tím, že si chce jen vyzkoušet ty tři měsíce ve Vyškově. Ale jsou tací, kteří jdou do aktivní zálohy, a pokud se jim to zalíbí, přihlásí se, že chtějí být vojákem z povolání. Teď jich máme dost. 

(mjr. Havel) U hradní stráže je třicet žen, ale z toho dvacet jsou civilní zaměstnanci, takže nejsou vojákyně. Z toho deset je ve službě jako vojákyně, ale většinou jsou na administrativních pozicích. Máme tam v současnosti dvě nebo tři, které jsou ve výkonu služby, a zrovna tady kapitánka dříve sloužila u hradní stráže a také prošla hradním stanovištěm, tou budkou, stejně jako já. Dá se říct, že je to výchozí pozice pro další růst. 

Jak vypadá běžný den u hradní stráže?

(mjr. Havel) Máme šest rot, které se točí ve výkonu. Střežíme areál Pražského hradu a zámek Lány. Vojáci jdou do služby, která trvá 28 hodin, a potom mají čtyři až pět dní volna. Dám modelový příklad. Voják nastoupí v pondělí do služby, skončí v úterý a do další služby nastupuje až v neděli. V den, kdy jde strážit Pražský hrad, nastupuje v půl desáté do práce, má tzv. přípravu do hradní služby, tam se připravují uniformy, řekne se, co ten den obnáší speciálního na střežení nebo zabezpečení, třeba nějaké komerční akce nebo státní návštěva, velitel podá tyto informace, pak je přezkoušení, třeba ze znalostí nějakého stanoviště, vyzkouší manipulaci se zbraní, a potom, když jdou na hrad, mají tzv. nácvik na slavnostní střídání. Vyzkouší si nanečisto slavnostní střídání a v 11:55 vycházejí z kasáren na hrad, což je asi 300 metrů. Ve 12 hodin, dojde k slavnostnímu střídání, provedou ceremoniál, pak jde strážný na strážnici a má harmonogram, kdy jít na stanoviště. Podle harmonogramu se celá jeho služba řídí. Stráví osm hodin venku, to je pohyblivé strážní stanoviště, kde je po dvou hodinách. Pokud má tu strážní budku, tzv. čestné pevné stanoviště, tak tam je po hodině. Z 28 hodinové služby slouží 24 hodiny, ale k tomu je nějaká příprava před a po. Když vezmu těch 24 hodin, dá se to rozdělit na třetiny, osm hodin je venku, osm hodin má tzv. hotovost, čeká na strážnici, kdyby se něco stalo, nebo je z hotovosti vysílán na obchůzky, a osm hodin spí. Těch osm hodin z každého není samozřejmě v kuse, tedy, že by měl 8 hodin spánek, ale je to třeba 4 hodiny, 2 a 2. Po službě ještě mají vyhodnocení s velitelem roty, který jim řekne, co bylo špatně, co dobře, a domů jedou v  jednu nebo v půl druhé následujícího dne. Vojáci z hradní stráže jsou z Ostravy, Opavy, Plzně, z celé republiky. Právě kvůli tomu, že mohou dojíždět. 

Co vás baví na vaší práci?

(kpt. Závodská) Práce s lidmi, protože jsem byla u hradní stráže a tam máte možnost setkat se s V.I.P. osobami, s panovníky, prezidenty, papeži, Obamou, prostě kýmkoliv. Kolik hymen jsme slyšeli. Nejdelší má Saúdská Arábie. Ta má nejvíce slov, a když stojíte v poctě, tak to s vámi už třese, než skončí. Navíc jsem zažila současného prezidenta Zemana a bývalého prezidenta Klause, ještě v jeho dvou obdobích. Je to prestiž.

(mjr. Havel) Ještě k prostoru Pražského hradu, ta historie, salony, vy se tam nedostanete, já se tam dostanu. Nejvíc mě, jako tiskového mluvčí, baví mediální propagace, webové stránky a facebook, a úplně nejvíce, protože jsem fotograf amatér, uplatňovat fotografii i ve své práci. Takže se snažím, aby v médiích, byly ty nejhezčí fotky.

Ještě bych měl zmínit, že hradní stráž má v názvu hrad a my střežíme areál Pražského hradu nebo Lány, ne pana prezidenta. Pana prezidenta střeží Útvar ochrany prezidenta České Republiky, a to je útvar policejní. Lidé si myslí, že strážíme prezidenta, ale tak to není.

Jaký je plat u hradní stráže?

(mjr. Havel) Voják po absolvování tříměsíčního kurzu ve Vyškově a po zapracování má nástupní plat 34 100 Kč čistého, což si myslím, že není pro začátek vůbec špatné. 

(kpt. Závodská) Hradní stráž je druhá nejnáročnější práce, ale zase nejprestižnější v ČR. V obtížnosti před hradní stráží vede jen asfaltér. A ještě na závěr dodám, že máme v republice osm rekrutačních pracovišť. Mají otevřeno od 8 – 16 nebo 17 hodin a pokud by měl někdo zájem, tak přijďte, řekněte, že máte zájem o hradní stráž, speciální bojové jednotky nebo třeba jen práci řidiče. 

Děkujeme za rozhovor a na shledanou.