Před nedávnem se skupina studentek naší školy v rámci článků oboru MMK rozhodla zjistit, jak se mají na škole studenti a učitelé navzájem neradi

Či, pokud to lépe specifikujeme, co koho na té druhé skupině nejvíce štve. Níže se můžete podívat na grafické znázornění jednotlivých úseků. 

Z celkové počtu 508 dotázaných studentů a 41 učitelů máme pro Vás přehledně výběr těch deseti nejčastějších. 

Pro přehlednost údajů byly některé položky přejmenovány. Díky tomu nemáme například kategorii: „Chodí pozdě na hodiny“ a „Někde se couraj místo výuky“ atd. 
Zde máte i kompletní přehled a možná zde najde někdo i svoji odpověď. Naše kondolence patří studentu, který odpověděl: „Pořád vyvolávají jen mě“.